Þetta er afrit G o o g l e af http://www.malefnin.com/ib/index.php?showtopic=106376&st=140&start=140 frá 31 maí 2008 18:23:23 GMT.
Afrit G o o g l e er skjámynd sem við tókum af síðunni síðast þegar við þræddum vefinn.
Síðan gæti hafa breyst síðan þá. Smelltu hér til að fá upp núverandi síðu án feitletrana.
Þetta afrit kann að vísa í myndir sem eru ekki lengur aðgengilegar. Smelltu hér til að sjá afrit af textanum einungis.
Til að tengja á eða setja bókamerki við þessa síðu skaltu nota þessa slóð: http://www.google.com/search?q=cache:kGYnwQWHQngJ:www.malefnin.com/ib/index.php%3Fshowtopic%3D106376%26st%3D140%26start%3D140+www.malefnin.com/ib/index.php%3Fshowtopic%3D106376&hl=is&ct=clnk&cd=46&gl=is


Google tengist höfundum þessarar síðu ekki á nokkurn hátt og ber ekki ábyrgð á innihaldi hennar.
Þessi leitarorð birtast eingöngu í tenglum sem vísa á þessa síðu: www malefnin com ib index php showtopic 106376

Welcome Guest ( Log In | Register )

15 Pages V  « < 13 14 15  
Reply to this topicStart new topic
> Jón Sullenberger opnar vefsíðu., Flott hjá honum.
france
post May 31 2008, 16:51
Post #141


Málbyssa
****

Group: Notendur
Posts: 3420
Joined: 23-October 03
Member No.: 1070QUOTE (Fidel Castro. @ May 31 2008, 16:49) *
Lögmanninum sem póstaði mér, legg ég til við að hann sjái til þess með sínum sterku samböndum
við Baugsmenn að óværan og óþverrinn rimryts verði fjarlægður héðan fyrir fullt og fast sem þeirra málssvari
með hvað ráðum sem þeim eru færir, úr áróðurssveit Baugs, sem er örugglega ekkert mál.

Hann gæti þá haldið áfram óþverraskapnum undir sínu rétta nafni annarstaðar, Baugsmönnum til hugsanlegra heilla.

Með því er meintum hugsanlegum misskilningi um hver er hvað eytt fyrir fullt og allt sem hlýtur að teljast
góð niðurstaða fyrir alla.??????
Go to the top of the page
+Quote Post
Moran
post May 31 2008, 17:09
Post #142


Málbyssa
****

Group: Notendur
Posts: 3793
Joined: 1-May 06
Member No.: 6920Hvað kemur þetta Jóni Geraldi við?:

Innlent | mbl.is | 30.6.2006 | 13:22
Verið að lýsa viðskiptum en ekki lagabroti

"Arngrímur Ísberg, héraðsdómari, vísaði í dag 1. kafla nýrrar ákæru í Baugsmálinu frá dómi en sá ákæruliður fjallar um meint auðgunarbrot Jóns Ásgeirs Jóhannessonar, forstjóra Baugs Group, í tengslum við viðskipti með Vöruveltuna, þáverandi eiganda 10-11 verslananna. Segir dómarinn að í ákæruliðnum sé ekki lýst broti heldur viðskiptum sem kunni að hafi verið óhagstæð fyrir Baug en hugsanlega hagstæð fyrir Jón Ásgeir og aðra Arngrímur hafnaði hins vegar kröfu um að vísa frá öðrum liðum ákærunnar, 18 að tölu.

Í niðurstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur, segir að í umræddum ákærulið sé lýst viðskiptum með hlutafé í til­­tekinni verslanakeðju sem virðast hafa hafist 7. október 1998 með því að Jón Ásgeir keypti allt hlutfé í Vöruveltunni fyrir tilgreint verð. Í langri greinargerð, sem komi á eftir hinum eiginlega ákærulið, sé lýst margvíslegum viðskiptum með hlutféð og að hluta til með fasteignir. Af ákærunni verði ráðið, að þessu við­skipta­ferli hafi lokið vorið 1999 með því að Baugur hf. hafi keypt 70% hlutfjár í félaginu fyrir til­tekið verð.

Er Jón Ásgeir sakaður um að hafa beitt stjórn Baugs hf. blekkingum í auðg­un­ar­skyni með því að leyna því að hann væri raunverulegur seljandi hlutafjárins ásamt Fjár­fari ehf. og umráðamaður og stjórnandi Fjárfars. Jafnframt með því að vekja hjá stjórn Baugs þá hugmynd, að seljandi hlutafjárins ásamt Fjárfari ehf. væri Helga Gísla­dóttir en Jón Ásgeir hafði keypt allt hlutafé Vöruveltunnar af Helgu þann 7. október 1998 fyrir 1.150.000.000 krónur og var enn eigandi 25% hlutafjárins en Fjár­far eigandi 45,2% þess.

Þá kemur fram í ákærunni að Baugur hafi goldið 325 milljónum króna hærra verð fyrir hluta­féð en það sem Jón Ásgeir hafði greitt fyrir það og teljist það tjón Baugs. Jón Ásgeir og aðilar tengdir honum hafi hins vegar ekki auðgast nema um að minnsta kosti 200 milljónir króna þar eð þeir hafi haft kostnað af viðskiptunum.

Í úrskurði héraðsdóms segir að í lögum um meðferð opinberra mála komi fram hvað greina skuli í ákæru: hvert brotið sé sem ákært sé út af, hvar og hvenær það sé talið framið, heiti þess að lögum og önnur skilgreining og loks heimfærsla þess til laga og stjórnvaldsfyrirmæla, ef því sé að skipta. Til að ákæra geti uppfyllt þessi skilyrði lag­anna verði verknaðarlýsing hennar að vera þannig úr garði gerð að hvorki ákærði né dómari þurfi að vera í vafa um hvaða refsiverð háttsemi ákærða er gefin að sök. Verði að vera hægt að ráða þetta af ákærunni einni saman og skipti engu hvaða ályktanir megi draga af rann­sóknargögnum eða hvað ákærða kunni að vera ljóst vegna rannsóknar málsins. Með ákær­unni eigi þannig að leggja fullnægjandi grundvöll að málinu svo hægt sé að fella dóm á það samkvæmt því sem í ákærunni er tilgreint, enda verði ákærði ekki dæmdur fyrir aðra hegðun en þá sem í ákæru greinir.

Viðskipti en ekki lagabrot
Dómurinn segir að í 1. lið ákærunnar sé aðallega lýst viðskiptum með hlutafé sem Jón Ásgeir eigi að hafa keypt og síðan selt Baugi allmörgum mánuðum síðar, án þess að láta þess getið að hann væri seljandinn. Baugur eigi að hafa greitt hærra verð fyrir hlutaféð en Jón Ásgeir greiddi. Mis­mun­urinn sé tap Baugs en verulegur hluti hans sé hagnaður Jóns Ásgeirs og til­greindra einka­hlutafélaga. Því sé ekki lýst í ákæruliðnum að Jón Ásgeir hafi haft fé af Baugi heldur verði helst ráðið af honum, að verið sé að lýsa því að Baugur kynni að hafa getað, eða hafi átt að geta, gert betri kaup ef Jón Ásgeir hefði unnið að viðskiptunum á annan veg. Verknaðarlýsing ákæru sé samkvæmt þessu ekki lýsing á fjársvikum heldur við­skiptum sem kunni að hafi verið óhagstæð fyrir Baug en hugsanlega hagstæð fyrir Jón Ásgeir og aðra. Ákæran sé því að þessu leyti ekki í samræmi við framangreint ákvæði c – liðar 116. gr. laga um meðferð opinberra mála.

Til vara eru Jóni Ásgeiri gefin að sök umboðssvik með því að hafa með fram­an­greindri hátt­semi misnotað aðstöðu sína sem forstjóri Baugs og komið því til leiðar að stjórn félags­ins veitti honum umboð til að binda það við kaup á mestum hluta hluta­fjár í tilteknu fyrir­tæki en með þessari misnotkun á aðstöðu hafi Jón Ásgeir og til­tekin einkahlutafélög auðgast. Segir dómurinn að í ljósi þess, að komist hafi verið að þeirri niðurstöðu að í ákærunni væri ekki lýst auðgunarbroti heldur við­skiptum sem kunni að hafa verið óhagstæð fyrir Baug en hagstæð Jóni Ásgeiri, sé ákæran því að þessu leyti heldur ekki í samræmi við lög um meðferð opinberra mála.

Ákæru ekki vísað frá í heild
Verjendur Jóns Ásgeirs og Tryggva Jónssonar, fyrrum aðstoðarforstjóra Baugs, kröfðust þess að ákærunni yrði vísað frá í heild. Því hafnar dómarinn og segir, að ákæru­valdið hafi haft heimild til þess að gefa út nýja ákæru og verði málinu ekki vísað frá dómi af þeirri ástæðu að í lögum um meðferð opinberra mála sé ekki bein heimild til útgáfu hennar. Þá segir dómarinn, að útgáfa ákærunnar hafi ekki dregist þar sem ákært hafi verið að nýju tæpum sex mánuðum eftir frávísun fyrri ákærunnar og sé það innan hæfilegs tíma.

Verjendurnir töldu einnig að öðru lagi byggja ákærðu á því að grundvelli málsins hafi verið raskað í nýrri ákæru. Segir dómurinn m.a. að vegna þess að fyrri ákæran er ónýt sé ákæruvaldinu heimilt að orða ákæruliði með öðrum hætti enda sé nýtt mál lagt fyrir dóm­stól­inn þótt byggt sé að langmestu leyti á sömu rannsókn og eldra málið.

Þá töldu verjendur að verulegir gallar væru á rannsókn málsins. Dómurinn segir, að eftir að ákæra hafi verið gefin út hvíli sú skylda á dómara að kanna hvort einhverjir þeir gallar séu á málatilbúnaði ákæruvaldsins að varðað gætu frávísun. Þessi athugun, jafnvel þótt hún leiddi í ljós galla og hvort sem ákæruvaldið bætti úr þeim eða ekki, bindi ekki hendur dóm­arans. Hann geti hvenær sem er eftir þingfestingu vísað máli frá dómi, þótt engin krafa komi fram um það, ef hann telji svo bersýnilega ann­marka vera á málinu að ekki verði úr þeim bætt undir rekstri þess.

„Settur ríkissaksóknari hefur metið gögn málsins samkvæmt nefndri lagagrein, lokið rann­sókn þess og tekið ákvörðun um útgáfu ákæru. Meðferð málsins hingað til hefur ekki leitt í ljós neina þá meinbugi á lögreglurannsókn þess að varðað gætu frá­vísun af þeim sökum. Það girðir hins vegar ekki fyrir að til frávísunar geti komið á síðari stigum, komi eitt­hvað í ljós við meðferð málsins fyrir dómi sem ekki verði bætt úr, sbr. tilvitnað ákvæði," segir í úrskurðinum.

Verjandi Jóns Geralds Sullenbergers krafðist frávísunar á þeim ákæruliðum sem að Jóni Gerald snéri á þeirri forsendu, að sak­sóknari við embætti ríkislögreglustjóra hafi með bréfum 14. október og 20. desember 2005 lýst því yfir að ákvörðun hafi verið tekin um að gefa ekki út ákæru á hendur honum. Í úrskurði héraðsdóms segir m.a., að ekki sé hægt að líta á þessi bréf og framburð saksóknarans sem tilkynningu um að fallið hafi verið frá sak­sókn enda hafði Jón Gerald þá ekki stöðu sak­born­ings og þessum tilkynningum var ekki beint til hans. Ákæruvaldið hafi þannig hvorki fellt niður mál á hendur Jóni Gerald né fallið frá saksókn á hendur honum og því standi ákvæði laga um meðferð opinberra mála ekki í vegi að settur ríkis­sak­sóknari ákæri hann."

Go to the top of the page
+Quote Post
rimryts
post May 31 2008, 17:48
Post #143


Forfallinn
******

Group: Notendur
Posts: 12152
Joined: 16-May 04
Member No.: 3449QUOTE (Moran @ May 31 2008, 16:01) *
Úr hlutafélalögum: 104. gr. Hlutafélagi er hvorki heimilt að veita hluthöfum, stjórnarmönnum eða framkvæmdastjórum félagsins eða móðurfélags þess lán né setja tryggingu fyrir þá. Félagi er einnig óheimilt að veita þeim lán eða setja fyrir þann tryggingu sem giftur er eða í óvígðri sambúð með aðila skv. 1. málsl. eða er skyldur honum að feðgatali eða niðja ellegar stendur hlutaðeigandi að öðru leyti sérstaklega nærri. Ákvæði þessarar málsgreinar taka þó ekki til venjulegra viðskiptalána.
Hefur ákæruvaldið haft að engu þetta hérna: "Ákvæði þessarar málsgreinar taka þó ekki til venjulegra viðskiptalána" eða fer ég með rangt mál hérna? Ég hafði hreinlega ekki tekið eftir þessu áður, datt í hug að fletta þessu upp í hlutafélalögum sem Alþingi samþykkti.

Lögfræðideild Háskólans í Reykjavík, þar sem Jón Steinar og Sigurður Tómas kenndu báðir ásamt Jóni HB, efndu til opins fundar til að halda uppi þeim áróðri að baugsmenn hefði brotið lög með þessum lántökum. Sigurður Líndal skrifaði grein í dagblað og benti fyrrverandi nemendum sínum á að hér hefði verið um viðskiptalán að ræða sem lögin næðu ekki yfir.

Þó að Gaumur eða Jón Ásgeir hafi stundum skuldað Baugi á einum reikningi gat því verið öfugt farið á öðrum reikningi. Ég héld að ég fari með rétt með að Jón Ásgeir hafi fullyrt að aldrei hafi hallað á Baug vegna stöðunnar á þessum viðskiptamannareikningum. Það sem Baugur átti útistandandi var alltaf minna en það sem Baugur skuldaði vegna þessara reikninga.
Go to the top of the page
+Quote Post
Moran
post May 31 2008, 17:50
Post #144


Málbyssa
****

Group: Notendur
Posts: 3793
Joined: 1-May 06
Member No.: 6920QUOTE (rimryts @ May 31 2008, 17:48) *
Lögfræðideild Háskólans í Reykjavík, þar sem Jón Steinar og Sigurður Tómas kenndu báðir ásamt Jóni HB, efndu til opins fundar til að halda uppi þeim áróðri að baugsmenn hefði brotið lög með þessum lántökum. Sigurður Líndal skrifaði grein í dagblað og benti fyrrverandi nemendum sínum á að hér hefði verið um viðskiptalán að ræða sem lögin næðu ekki yfir.

Þó að Gaumur eða Jón Ásgeir hafi stundum skuldað Baugi á einum reikningi gat því verið öfugt farið á öðrum reikningi. Ég héld að ég fari með rétt með að Jón Ásgeir hafi fullyrt að aldrei hafi hallað á Baug vegna stöðunnar á þessum viðskiptamannareikningum. Það sem Baugur átti útistandandi var alltaf minna en það sem Baugur skuldaði vegna þessara reikninga.

Þá vaknar grundvallarspurning sem verður líklega svarað eftir að málinu lýkur.
Hversvegna var seilst svona langt gegn þessu fólki?
Nú má saksóknari ekki gefa út ákærur nema meiri líkur frekar en minni eru á sakfellingu.
Go to the top of the page
+Quote Post
blackbird
post May 31 2008, 18:05
Post #145


Forfallinn
******

Group: Notendur
Posts: 10755
Joined: 14-May 04
Member No.: 3417þetta er á engan hátt viðskiptalán.

Þarna er jáj að lána sjálfum sér til að geta keypt í Baugi í gegn um allskonar leppa. Það er á engan hátt viðskiptalán... ef svo er þá er ALLT viðskitpalán.
Go to the top of the page
+Quote Post
Moran
post May 31 2008, 18:09
Post #146


Málbyssa
****

Group: Notendur
Posts: 3793
Joined: 1-May 06
Member No.: 6920QUOTE (blackbird @ May 31 2008, 18:05) *
þetta er á engan hátt viðskiptalán.

Þarna er jáj að lána sjálfum sér til að geta keypt í Baugi í gegn um allskonar leppa. Það er á engan hátt viðskiptalán... ef svo er þá er ALLT viðskitpalán.

Yeah, well, you know, that's your opinion, man...
Go to the top of the page
+Quote Post
rimryts
post May 31 2008, 18:16
Post #147


Forfallinn
******

Group: Notendur
Posts: 12152
Joined: 16-May 04
Member No.: 3449QUOTE (blackbird @ May 31 2008, 18:05) *
þetta er á engan hátt viðskiptalán.

Þarna er jáj að lána sjálfum sér til að geta keypt í Baugi í gegn um allskonar leppa. Það er á engan hátt viðskiptalán... ef svo er þá er ALLT viðskitpalán.

Þarna var Jón Ásgeir að taka lán til að hliðra til fyrir viðskiptum sem voru til mikilla hagsbóta fyrir Baug. Munur á viðskiptalánum og öðrum lánum er að viðskiptalán eru til stutts tíma oft án fasts gjalddaga. Lánveitingar eru til lengri tíma með föstum gjalddögum.

Svo má endalaust deila um hvar mörkin eru. Aðalatriðið er að Baugur tapaði engu á þessum viðskiptum. Og vegna fjárhagslegrar stöðu stöðu Gaums og Jóns Ásgeis var engin hætta á að Baugur myndi tapa. Líkurnar á að Baugur myndi hagnast voru hins vegar verulegar. Þetta var spurning um gagnkvæmt traust. Jóni var treyst til að hafa visst frjálsræði vegna þess að þannig þótti liklegra að hann mundi auka hagnað Baugs sem reyndist rétt mat.
Go to the top of the page
+Quote Post

15 Pages V  « < 13 14 15
Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: May 31, 2008, 18:23